Varje företag är unikt. Därför tror vi på att unika hitta lösningar tillsammans med dig. Har du inte jobbat medvetet med marknadsföring tidigare är det vettigt att tänka till först. Vad vill vi uppnå med kommunikationen? Vilka vill vi nå? Vilken väg ska vi välja?

Kontakta oss om ni behöver hjälp att välja väg och prioritera var ni ska lägga krutet. Här nedan är några konkreta tjänster som vi kan hjälpa till med inom strategiområdet.

 

Content Marketing strategi

För en regelbunden, uthållig publicering som bygger varumärket, är det bra att se över helheten. Vad vill ni uppnå med Content Marketing? Bygga varumärke, stärka kundrelationer eller något annat? Vilka är era kunder? En strategi definierar ämnen och budskap ni vill jobba med för att nå målen liksom hur ni vill jobba med sociala medier, webb, pr eller innehållet på betald annonsplats.

Innehållsplan 

En redaktionell plan för webb, sociala kanaler, e-postnyhetsbrev, kundtidning eller den kanal ni använder er av i er marknadsföring. Planen definierar artiklar, inlägg, filmer, tips, guider, white papers eller annat som ska produceras, när jobbet ska göras och när det ska vara klart. En plan är ett hjälpmedel att genomföra er strategi. Den gör det enklare att göra jobbet effektivt i den dagliga verksamheten, även för dig som producerar innehållet själv.

Varumärkesplattform

Ett grundläggande ramverk för ert varumärke stakar ut den röda tråden i form av värderingar och långsiktiga budskap. En sammanställning utifrån nuläge, företagets affärsmål, historia, framtidsplaner och kundernas behov. Med ett samlat grepp får ditt företag en bättre effekt av marknadsföringen framåt.

Kundintervjuer och fokusgrupper

Behöver ni lära känna era kunder lite närmare? Det är en god idé om du vill kommunicera smartare med dem. Vi genomför kundintervjuer och fokusgrupper så att du får ett bättre underlag att utgå ifrån.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan definierar målen för er kommunikation, vilka ni vill nå och hur ni vill nå dem. Den är bredare än en contentplan och kan innehålla alla upptänkliga kommunikationsaktiviteter – inte bara era digitala kanaler. En kommunikationsplan kan upprättas för företaget som helhet eller en specifik insats. På lång eller kort sikt. För ert företags kommunikation är alltid den interna kommunikationen en grundläggande pusselbit.