Gidås hållbarhetsbyrå

Hållbarhet handlar inte längre bara om grönt och ekologiskt. Det handlar om smartare affärer med hjälp av ett genuint hållbarhetsarbete där man beaktar tre dimensioner idag och i framtiden: människor, miljö och ekonomi. Gidås hållbarhetsbyrå har ett unikt helhetstänk där de använder sig av framtidsscenarier, trendanalyser och digitala verktyg i hållbarhetsarbetet. Slutresultatet blir värdefull input till företagets affärsstrategier.

”Föreställ dig framgång imorgon”

Maind hjälper till med budskap och texter www.gidas.se.