Dille Gård

Varumärkesplattform och webbplats

Dille Gård har ett riksintag på gymnasieutbildningar inom häst, islandshäst, hund, skogsmaskin, jakt, äventyrsturism och djursjukvård. Målgruppen är ung, ungdomar som ska göra sitt gymnasieval, och de finns i stor utsträckning på sociala medier.

I samband med att skolan bygger en ny webbplats hjälper Maind till med en varumärkesplattform som definierar vad skolan ska berätta och varför. Utgångspunkten är fokusgrupper med skolungdomar, vuxelever, intervjuer med lärare och rektor samt vision, mål och konkurrenternas positioner. Vi skapar också webbtexter och sökordsoptimerar webbplatsen.