CV

Här är en översikt mina arbeten och utbildningar innan Maind:

Arbeten

Kommunikatör och copywriter, Jämtkraft 2007-2017
Kommunkatör och redaktör, INTERACT 2004-2007
AstraZeneca, projektledare 2002-2004
VolvoCars, e-business strategy, kommunikatör 2001-2002

Utbildningar

Content Marketing, Berghs school of communication
Copywriting, Berghs school of communication
Medie och kommunikationsvetenskap, Institutet för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet
Indesign, ABF, Göteborg
Webbkonstruktion, Högskolan i Trollhättan-Uddevalla
Språkstudier, Uppsala universitet