Vi är sociala på internet

74% av Svenskarna använder Facebook och 53% gör det varje dag. Messenger har ökat markant och Instagram ökar i de högre åldersgrupperna. Det är några av resultaten från Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Facebook är fortfarande vår mest använda plattform bland sociala medier, enligt undersökningen som publicerades i oktober 2017. Därefter kommer Messenger, Instagram, Snapchat och LinkedIn bland de sociala kanalerna. Snapchat är populärast bland de yngsta och Linkedin har inte vuxit som förväntat. När det gäller Twitter kan det vara dags att fundera på om det är värt att investera tid i.

En slutsats i undersökningen är att vi fortsätter att vara sociala. 56% av Svenskarna använder sociala medier dagligen. Nivån är ganska konstant sedan förra årets undersökning med en nedgång på 2%, en marginell förändring som inte kan säkerställas statistiskt.

Tjänster inom direktmeddelanden har ökat markant: Messenger och Snapchat som Whatsapp och Skype. Vi är sociala och vill kunna prata med varandra i realtid och vid behov både med och utan bild. 

Facebook fortsätter att frodas

Det är bara 26% av Svenskarna som inte använder den populäraste sociala plattformen Facebook. Skillnader i användning av Facebook finns mellan olika åldersgrupper. Förvånande nog ligger 16-25-åringarna på 93% användning och de har en daglig användning på 76%. De är idag den grupp som använder Facebook mest.

Messenger är en viktig förklaring till de här siffrorna. Messenger står för 95% av användningen i den här gruppen. Även i 76+arna, som använder Facebook minst, har till en nära 50% användning av Messenger. Användningen av gruppfunktionen på Facebook är mycket hög i alla grupper: strax under 70% för alla grupper upp till 65 år.

Att dela bilder, status och andras innehåll är det nästan 50% av användarna som gör. Det intressanta är att det är 36-55 åringarna som är bäst på att skapa eget innehåll medan de äldre delar andras inlägg mycket oftare. Och även när det gäller andra nyheter – från sidor och liknande så är Facebook viktigt: i alla åldersgrupper ligger “läser nyheter” runt 50%.

Enligt Bernhardt & Strandh, Social by default, som har analyserat undersökningen närmare, förstärker årets siffror två slutsatser som kunde dras redan förra året:

  1. Facebook är vår sociala hubb. 16-25-åringarnas användning visar att när vi släpper ett analogt socialt nät (som vi tenderar att ha innan gymnasiet) så fyller Facebook ett stort behov för att hålla kontakten.

Facebook är socialt och drivs av vårt intresse för varandra men också för omvärlden. Vi litar på varandra och därför läser vi det som våra vänner skriver och delar, men följer också våra nyhetskällor.

2. För Facebook är också vårt viktigaste nyhetsflöde utifrån att det är där vi nås både av omvärlden men också av våra sociala nyheter.

För företag som vill nå ut och bryta igenom kan det vara viktigt att se innehållet på Facebook som något som både är socialt, aktuellt och som resonerar med människors vardag och intressen. Företag och organisationer behöver också ta tag i Messenger, nästa stora möjlighet. Här finns potential för konversationer, kundtjänst, kanske jobba med intresset för att delta i VIP-grupper i Messenger. En ny del av Facebook, väl värd att lära sig förstå.

Facebook är vårt vardagsflöde för nyheter om både vänner och omvärlden. Men det finns andra kanaler vi använder för att hålla kontakt och koll på andra saker i livet.

Bildälskare på Instagram

Instagram å andra sidan ökar konstant och används nu av fler än 50% av alla internetanvändare i Sverige (53%). Så många som en tredjedel loggar in på nätverket dagligen och även om plattformen fortfarande domineras av unga, så sker den största ökningen i de äldre åldersgrupperna. I gruppen 12-15 år är användningen 86%. Sedan sjunker andelen användare för varje åldersgrupp. Bland 66-75 år är användarna 26%, det är en ökning på 12%.

På Instagram vet vi att en av anledningarna till den ökade dagliga användningen mycket beror på satsningen av Instastories. Nyfikenheten och viljan av att dela med oss av kortare och mindre tillrättalagda uppdateringar har slagit igenom stort och andelen Instagramanvändare som testar storyfunktionen ökar konstant.

En annan del som också ökar är direktmeddelandefunktionen som Instagram också utvecklat och förbättrat under året. Dels ligger kopplingen till story-funktionen integrerad till direktmeddelandena som bidrar till ökningen, men också det faktum som årets siffror visar att vi chattar mer i alla kanaler.

Kommentarsfunktionen är stängd.

WordPress.com.

Upp ↑