Video engagerar

Buzzsumo.com har analyserat 10 000 Facebook videos och presenterar några karaktärsdrag hos de mest populära:

  • Håll det kort. De populäraste filmerna hade en genomsnittlig längd på 115 sekunder, det vill säga strax under två minuter. Mediantiden låg på 65 sekunder.
  • Kort intro. Introduktionstexterna till de populäraste filmerna var inte mer än 60 tecken i genomsnitt. Den uppmuntrade att bara dyka in i videon.
  • Försök gärna gå live. Facebook håller på att promota Facebook Live video, dessa kan vara längre – 15-20 minuter. Live videos tenderar att skapa mer engagemang och kommentarer än övriga filmer.
  • Hacks, tips and how-tos: den här typen av filmer går i allmänhet väldigt bra liksom humoristiska filmer.
  • Skapa delbart innehåll. Populära filmer delas hellre än gillas.
  • Här nedan ser du några exempel på föredömligt korta filmintron.

Vilka filmteman gav högst engagemang?

Här kommer en rankning av de mest populära ämnena för videos med högt Facebook-engagemang i Buzzsumos analys.

Rankning_filmteman
Rankning av populära ämnen för Facebook videos.

Kommentarsfunktionen är stängd.

WordPress.com.

Upp ↑