Buzzsumo.com har analyserat 10 000 Facebook videos och presenterar några karaktärsdrag hos de mest populära:

  • Håll det kort. De populäraste filmerna hade en genomsnittlig längd på 115 sekunder, det vill säga strax under två minuter. Mediantiden låg på 65 sekunder.
  • Kort intro. Introduktionstexterna till de populäraste filmerna var inte mer än 60 tecken i genomsnitt. Den uppmuntrade att bara dyka in i videon.
  • Försök gärna gå live. Facebook håller på att promota Facebook Live video, dessa kan vara längre – 15-20 minuter. Live videos tenderar att skapa mer engagemang och kommentarer än övriga filmer.
  • Hacks, tips and how-tos: den här typen av filmer går i allmänhet väldigt bra liksom humoristiska filmer.
  • Skapa delbart innehåll. Populära filmer delas hellre än gillas.
  • Här nedan ser du några exempel på föredömligt korta filmintron.

Vilka filmteman gav högst engagemang?

Här kommer en rankning av de mest populära ämnena för videos med högt Facebook-engagemang i Buzzsumos analys.

Rankning_filmteman
Rankning av populära ämnen för Facebook videos.

Publicerad av Maind

Jag är copywriter och kommunikatör. En tillbakaflyttad jämte, som både har mina rötter på och får mitt syre från de jämtländska vidderna. Jag jobbar idag med marknadsföring på företaget Maind kommunikation.